ELEGOHOUSE

Základní informace

 

 Elegohouse je jedním ze systémových řešení pro realizaci základových desek. Tepelně izolované základové desky vyhovující i těm nejpřísnějším požadavkům pro stavbu domů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu bez nutnosti dalšího zateplování. Důkazem toho je certifikace v programu Zelená úsporám a množství spokojených zákazníků.

 

 

Hlavní výhody základových desek ELEGOHOUSE 

 
  • samonosná konstrukce základové desky ELEGOHOUSE, díky které není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a poměrně náročně hutnit podpůrné podsypy. Základová deska ELEGOHOUSE je nad terénem a tudíž nezávislá na podkladu.
  • vzduchová mezera mezi terénem a deskou je osvědčeným opatřením vůči vzlínající zemní vlhkosti a díky nízké tepelné vodivosti také tepelným izolantem.
  • volný prostor pod základovou deskou může také efektivně sloužit jako zásobník vzduchu pro rekuperaci nebo pro přívod vzduchu ke krbu.
  • nadstandardní zateplení základů integrované přímo v samotné konstrukci snižuje potřebu izolace v podlahách. Eliminuje se tím riziko poruch způsobených pozvolným stlačováním tepelné izolace.
  • konstrukce základů je navržena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a aby nekondenzovala vlhkost v konstrukci. Jakýkoliv zdroj vlhkosti spodní stavby je tak zcela vyloučen.
  • systém vyhovuje nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.
  • vysoká rovinnost povrchu základové desky realizované speciálním betonem CEMEX COMPACTON® usnadňuje montáž stěnových konstrukcí i provádění podlah.
  • dlouhodobé i krátkodobé změny hladiny spodních vod nemají vliv na spolehlivost základové konstrukce.
  • systémové řešení umožňuje rychlé provedení kompletních základů ELEGOHOUSE – 100 m2 za 6 dnů. 
Více o systému zde