SIPs PANEL

STAVEBNÍ SYSTÉM

 

Stavební systém SIPs VAREA MODUL je univerzální stavební systém, který je možno použít pro všechny typy staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

Hlavním prvkem systému VAREA MODUL je nosný konstrukční panel SIPs, skládající se ze dvou základních komponentů:

statického pláště z desek EUROSTRAND® OSB 4 TOP
izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek OSB:

1250 x 2800 mm
1250 x 3000 mm

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s výrobcem. Standardně jsou panely VAREA MODUL vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm, 270mm a 330mm. Uvedené tloušťky panelu VAREA MODUL tak mohou splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní tloušťka desky OSB je 15mm.

Panely tloušťky 210mm,270mm a 330mm jsou určeny převážně pro střechy a základy.

 

Fyzikální vlastnosti panelů SIPs VAREA MODUL

 

 

označení váha kg/m2 šířka mm výška mm tlošťka mm tepelný odpor panelu R (m2·K/W) Součinitel prost.tepla U (m2·K) difuzní odpor Rd (x10-9 m/s) objem m3 plocha m2
VM 120 22 1250 2800/3000 120 2,5 0,377 76,81 0,42/0,45 3,5/3,75
VM 170 22,9 1250 2800/3000 170 3,74 0,256 90,09 0,595/0,637 3,5/3,75
VM 210 23,6 1250 2800/3000 210 4,74 0,204 100,71 0,735/0,787 3,5/3,75
VM 270 24,7 1250 2800/3000 270 6,24 0,156 116,65 0,945/1,01 3,5/3,75
VM 330 25,8 1250 2800/3000 330 7,74 0,126 132,59 1,15/1,24 3,5/3,75
 

 

V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře známého, blízkého materiálu.

 

Za hlavní výhody VAREA MODUL systému lze označit:

  • energetický vysoce účinný
  • nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu VAREA MODUL systém zamezuje kolísání teplot v konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá
  • vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém plášti z panelu
  • VAREA MODUL systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu) současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu uvnitř konstrukce (příkladem porovnání je izolace ze skelné nebo minerální vaty nebo sypkých hmot).
  • VAREA MODUL systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic.
  • VAREA MODUL systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota nestravitelná).
VAREA MODUL systém součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:
 

materiály pro výrobu VAREA MODUL systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy.
dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek
jádro panelu VAREA MODUL z polystyrenu (EPS) lze recyklovat
jádro panelu VAREA MODUL je inertní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní) neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla.
jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky